Expertgroep ICT: Actueel onderwerp

Voor deze sessie bespreken we een actueel onderwerp, zoals IT-landschap van de toekomst, Cyber Securtity en/of gaan we in gesprek om casussen, thematieken en buik-pijndossiers met elkaar te bespreken.

Deze bijeenkomst wordt gegeven door KPMG.

Programma

09.00 uur Ontvangst
09.15 uur  Plenair
- Voorstel rondje van de deelnemers
- Presentatie KPMG
- Met elkaar in gesprek over het onderwerp
11.45 uur Napraten
12.00 uur Verwacht einde 

Alleen toegankelijk voor IT specialisten.