Lidmaatschap

Een lidmaatschap van het Gelderse Genootschap is voorbehouden aan familiebedrijven die zijn gevestigd in Gelderland.

Join

Daarmee krijgen ze toegang tot een dynamisch ondernemersnetwerk waar homogene ondernemers elkaar ontmoeten en versterken. Binnen het genootschap leer je collega's beter kennen en wordt kennis en ervaring gedeeld, onder andere tijdens evenementen voor leden, keukentafelgesprekken en bijeenkomsten van expertgroepen. De kosten bedragen €895,00 exclusief BTW per jaar. Bij een event waarvoor twee of meerdere deelnemers extra worden uitgenodigd wordt een bijdrage gevraagd.

Voor wie?

  • Het familiebedrijf is gevestigd in de provincie Gelderland en/of de familie is woonachtig in Gelderland
  • Het familiebedrijf heeft enige omvang
  • De zeggenschap is in handen van één of enkele families
  • De familie of familiecultuur is actief vertegenwoordigd in het ondernemingsbestuur
  • Het familiebedrijf is minimaal twee generaties in familiebezit
  • De DGA wordt lid van het genootschap

Kandidaat wordt door het secretariaat voorgedragen aan het bestuur ter besluitvorming over het lidmaatschap.

Aanmelden

Klik hier voor aanmelden

Neem contact met het secretariaat op info@gfbg.nl of bel met Patricia van Schenkhof 06-51357497 | Pieter Cool 06-22698992.