Over het Gelderse Familiebedrijven Genootschap (GFBG)

Bij het Gelderse Familiebedrijven Genootschap (GFBG) draait het om de ontmoeting tussen Gelderse familiebedrijven. Ze leren elkaar kennen, wisselen kennis en ervaringen uit en versterken elkaar. Zo dragen we bij aan het succes van onze individuele leden en de kracht van de Gelderse economie.

Algemeen 1

De provincie Gelderland telt veel familiebedrijven. Zij vormen een belangrijke pijler onder de Gelderse economie. Familiebedrijven zorgen samen voor ongeveer vijftig procent van het nationaal product en de helft van de werkgelegenheid.

Familiebedrijven zorgen samen voor ongeveer vijftig procent van het nationaal product en de helft van de werkgelegenheid.

Het Genootschap richt zich op de top van de ondernemingen en is toegankelijk voor Gelderse familiebedrijven met ten minste honderd werknemers.

De DGA’s van familiebedrijven in Gelderland vinden het belangrijk om in een plezierige sfeer hun netwerk te vergroten en ervaringen en kennis te delen. GFBG maakt dat mogelijk door het faciliteren en versterken van de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld via onze website, ons intranet (Mijn GFBG) en door het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten.