Visie en missie

Visie

GFBG richt zich vanaf de oprichting in november 2018 op de top van die ondernemingen in Gelderland en is toegankelijk voor familiebedrijven met enige omvang. Inmiddels begint het netwerk sterk te groeien en voorziet het GFBG in een duidelijke behoefte die familie ondernemingen hebben.

GFBG maakt dat mogelijk door het faciliteren en versterken van de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld via onze website en ons intranet, en door het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten. Van, voor, door en met familiebedrijven is ons credo!

Missie

Gelderland is gebouwd op familiebedrijven. Deze ondernemingen vormen een belangrijke basis voor het economische succes van de provincie. Bij hen gaat ondernemerschap hand in hand met belangrijke waarden als continuïteit en het samendoen met de werknemers. Dat is een gezonde basis voor de bedrijfsvoering. Maar ook familiebedrijven ontkomen niet aan de ingrijpende gevolgen van de huidige economische transitie. Waar de wereld in snel tempo verandert, is stilzitten geen optie. Hoe beter het contact, hoe meer er van elkaar wordt geleerd. En hoe meer verbanden er worden gelegd, hoe beter het de Gelderse familiebedrijven in Gelderland vergaat.